Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Skytebane på Øvre Prinsdal

Skytebane på Øvre Prinsdal

Bekk, Skytebane på Øvre Prinsdal

Fotografert 10.05.06. Kl. 17:50.
Foto: Norsk Naturarv.

 

 

Areal: 10 m².
Største dybde: 0,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,3 m.
Tilstand, bekk: Middels.
Vegetasjon: Lite.
Gjennomstrømning: Stor, men vannet renner langsomt der bekken utvider seg.
Amfibier: Stor salamander og angivelig spissnutet frosk.
Tilstand, stor salamander: Svak og ustabil. Et dyr, hunn, ble sett. Bekken er for liten til å kunne ha en stabil bestand. Lokaliteten må sees på som sporadisk, og angivelig er det for få dyr til at paring finner sted. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Tilstand, angivelig spissnutet frosk: Svak og ustabil. En frosk og 50 rumpetroll ble sett. Bestanden får 2 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon på frosk i dammen foreligger fra 2005. Stor salamander ble første gang dokumentert under denne undersøkelsen.
Omgivelser: Skytebane med gressvoller. Gjennom området renner en bekk.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.5.2006.
Eier: Oslo kommune?

 

 

Fotografert 10.05.06. Kl. 17:55.
Stor salamander, hunn, fra bekken. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv