Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dausjøen

Dausjøen


Dausjøen mot syd. Gyteområdet ligger i grunnen. Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 30.000 m².
Største dybde: Ca. 8 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 3 m.
Tilstand: God.
Vegetasjon: Lite. Hovedsakelig størr langs kanten og nøkkrose og flytegro lengre ute.
Gjennomstrømning: God.
Amfibier: Vanlig frosk.
Tilstand, frosk: God. Det ble iakttatt 1 samling med eggklaser. Denne besto av rundt 50 eggklaser. Det ble ikke iakttatt frosk. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Fisk: Ukjent.
Historikk: Nyregistrert: Første dokumentasjon av amfibier i 2007. Dammen er tidligere ikke undersøkt.
Omgivelser: Skog og beitelandskap. Dausjøelva renner ut i Dausjøen. Elva renner her gjennom et sumpområde som grenser mot Sørbråten gård mot nord. Eggene lå i en rolig bukt 50 m øst for oset.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 19.04.07.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: -


Froskeegg i Dausjøen. Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv