Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Slimeåasen II

Slimeåasen II

Slimeåsen-2014.jpg
Dato: 11.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 200 m².
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: Stabil.
Vegetasjon: 80 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Bekk.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: God og stabil. Bestanden får 9 av 10 poeng.
11.4.2014: Midt i gytetiden. Omkring 50 lekende individer i et tilsvarende antall eggklaser.
Fisk: Ukjent.
Historikk: Oppdaget i 11.4.2014 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skogkledd bekk i boligstrøk. 
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°49'42.0"N 10°49'54.8"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 11.4.2014.
Kommentar til overvåking: Stor aktivitet i dammen. Gytingen foregår midt i dammen.
Eier: Privat.

Frosk.-Slimeåsen-2014.jpg
Frosk omgitt av eggklaser. Dato: 11.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv