Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Flommark ved Skarsbekken

Flommark ved Skarsbekken

10.Flommarkved Skarsbekken.2016.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Pytt i flommark ved bekk.
Areal: Omkring 2 m².
Største dybde:  0,3 m.
Gj.snitt dybde: 0,2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Liten/ingen.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Jordbrukslandskap.
Beliggenhet: Åpen bjørkeskog langs bekk. Lysåpen.
Moh.: 157.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: God. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Ingen voksne individer. 50100 eggklaser.
Fisk: Nei.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.20.3"N 10°46'05.1"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 22.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 64/4.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

10.Flommark ved Skarsbekke.Egg.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv