Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Skogsdam på Nes, Maridalen

Skogsdam på Nes, Maridalen

22. Skogsdam ved Nes. Maridalen.500.JPG
Dato: 21.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Bekk.
Areal: Omkring 200 m².
Største dybde:  1 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Ingen.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skog ved jorde.
Beliggenhet: Overgang mellom skog og dyrket mark. Lysåpen.
Moh.: 173.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. Ingen voksne individer. 70150 eggklaser for delt på to lokaliteter (1.: 70150 og 2.: 6).
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.03.7"N 10°46'41.2"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 21.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 70/2.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv