Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lok. 2 b, ved Hestejordene

Lok. 2 b, ved Hestejordene

Areal: 0,5 m².
Største dybde: 10 cm.
Gj.snitt dybde: 10 cm.
Beskrivelse: Liten steinblokkdam 15 m vest for ”Salamanderdammen”, undersøkt 27. mai. Dammen er en av 4 knøttsmå dammer som henger sammen ved høyere vannstand. Mange padderumpetroll samt noen få rumpetroll av vanlig frosk ble funnet i denne samt de andre smådammene. Den 29. mai ble rumpetroll fanget og artsbestemt til vanlig frosk. Dammen ble noen dager senere helt inntørket.
Amfibier: Buttsnutet frosk (vanlig frosk) og padde.
Beliggenhet: Solrik til i åpent lende.
Høyde: 205 moh.
GPS-koordinater: 0602553-6647348.
Tilstand: Vannet var nøytralt (pH 7,0), middels ioneholdig (80 μS/cm) og sterkt brunfarget (fargetall 180).
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leig Åges Stand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Boligstrøk.
Undersøkt: 27. og 29.5.2008.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv