Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Thorleif Haugsvei 6

Thorleif Haugsvei 6

Thorleif-Haugsvei-6.jpg

Areal: 1200 m².
Største dybde: 5 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Liten, mindre enn 5 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Middels.
Amfibier: Padde og buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels sterk og stabil. Bestanden får 3 av 10 poeng.
8.5.2013: Gytetiden nettopp begynt.
Tilstand, padde: Sterk og stabil. Bestanden får 8 av 10 poeng.
4.5.2013: Ingen padder.
8.5.2013: Midt i gytetiden. Ca. 6 padder.
Fisk: Store orange fisker satt ut.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 4. og 8.5.2013.
Eier: Privat.

Thorleif-Haugs-vei-6-padde.jpg


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv