Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kobberhaugtjern

Kobberhaugtjern

Kobberhaugtjern.jpg
Dato: 9.6.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 0,12 km².
Største dybde: Ca. 20 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 8 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: 5 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Bekk.
Amfibier: Padde.
Tilstand, padde: Middels og stabil. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Rumpetroll i hundrevis på sva under vann.
Fisk: Abbor.
Historikk: Nyregistrert i 2015 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skog.
Geologi: Granitt.
Høyde: 426 m.o.h.
Overvåkingsdato: 9.6.2015.

Kobberhaugtjern-padderumpet.jpg
Dato: 9.6.2007. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv