Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Midtre dam, Jomfrubråtveien 40

Midtre dam, Jomfrubråtveien 40

Ved Jomfrubråtveien 40 på Ekeberg ligger fire kunstige dammer innenfor et område på drøye 100 x 50 m. Høyde over havet er 120–125 m. I 1989 ble spissnutet frosk funnet i den nordre dammen (0599096-6640679), og gjenfunnet på samme sted i 2008. I de øvrige 3 dammene ble det ikke gjort funn av amfibier for 20 år siden. Ved besøk 13. juni 2009 ble spissnutet frosk påvist i alle, i tillegg ble småsalamander funnet i den nedre (søndre) dammen. En måned senere ble disse funn gjentatt, samt at liten salamander nå også ble funnet i den øvre (østre) dammen. Oppsummert har vi her fire reproduksjonsdammer for spissnutet frosk, og to for liten salamander! Dammene har endret karakter i løpet av de 20 årene. Fra å være relativt vegetasjonsfattige har de grodd godt til og trolig blitt bedre egnete som amfibiedammer.

Areal: 120-180 m².
Største dybde: 1 m.
Gj.snitt dybde: 0,5-1 m.
Tilstand, dam: God.
Amfibier: Spissnutet frosk.
Beliggenhet: Avlang dam mellom slette og boligområde, inntil eiendommene i Jomfrubråtveien 38 og 40.
Høyde: 120–125 moh.
GPS-koordinater: 0599105-6640640.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier. 20 år tidligere var den relativt vegetasjonsfattig. Den er ikke inntegnet på økonomisk kartverk. Dammen er utvidet kraftig og har et vannspeil på 2 til 3 ganger de opprinnelige 60 m². Vannstanden er lav grunnet drensgrøft i nordenden.
Omgivelser: Lund.
Undersøkt: 13.6.2009.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv