Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Pytt ved Holmendammen.

Pytt ved Holmendammen.

Pytt-ved-Homendammen.jpg
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 20 m².
Største dybde: 30 cm.
Gj.snitt dybde: 20 cm.
Tilstand, dam: Ustabil mht. vannmengde.
Vegetasjon: Lite, mindre enn 10% av bunnen om våren.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. 9 av 10 poeng. Den sterkeste kjente forekomsten av frosk på en lokalitet i Oslo etter Norsk Naturarvs kunnskap, men det er ikke mat nok til alle rumpetrollene. Ved oversvømmelse tømmes pytten ut Holmendammen fra år til annet.
30.4.2013: Midt i gytetiden. Omkring 20 frosker og 60 eggklaser. 20 av eggklassene var mindre enn to døgn gamle. Resten var tre til seks døgn. Alle eggklasene lå sammen syd-øst  i pytten. 2.5. var det blitt lagt tre eggklaser til i utkanten av alle de andre. Disse så ut til å være et til to døgn gamle.
9.4.2014: Ingen frosk. Rundt 50 eggklaser. Eggene så ut til å være rundt to døgn gamle. Alle eggklasene lå sammen syd-øst  i pytten som i 2013.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Lund i park.
Vannforhold: Pytten er en forsenkning i skogbunn som fylles med vann om våren og tørker ut om sommeren. Bunnen er dekket av løv, og gresstuster spirer i vannet under gytingen.
Overvåkingsdato: 30.4. og 2.5.2013 og 9.4.2014.

Pytt-ved-Homendammen-egg.jpg
Froskeegg. Dato: 10.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv