Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Pytt ved Holmendammen.

Pytt ved Holmendammen.

Pytt-ved-Homendammen.jpg
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 20 m².
Største dybde: 30 cm.
Gj.snitt dybde: 20 cm.
Tilstand, dam: Ustabil mht. vannmengde.
Vegetasjon: Lite, mindre enn 10% av bunnen om våren.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. 9 av 10 poeng. Den sterkeste kjente forekomsten av frosk på en lokalitet i Oslo etter Norsk Naturarvs kunnskap, men det er ikke mat nok til alle rumpetrollene. Ved oversvømmelse tømmes pytten ut Holmendammen fra år til annet.
30.4.2013: Midt i gytetiden. Omkring 20 frosker og 60 eggklaser. 20 av eggklassene var mindre enn to døgn gamle. Resten var tre til seks døgn. Alle eggklasene lå sammen syd-øst  i pytten. 2.5. var det blitt lagt tre eggklaser til i utkanten av alle de andre. Disse så ut til å være et til to døgn gamle.
9.4.2014: Ingen frosk. Rundt 50 eggklaser. Eggene så ut til å være rundt to døgn gamle. Alle eggklasene lå sammen syd-øst  i pytten som i 2013.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Lund i park.
Vannforhold: Pytten er en forsenkning i skogbunn som fylles med vann om våren og tørker ut om sommeren. Bunnen er dekket av løv, og gresstuster spirer i vannet under gytingen.
Overvåkingsdato: 30.4. og 2.5.2013 og 9.4.2014.

Pytt-ved-Homendammen-egg.jpg
Froskeegg. Dato: 10.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv