Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bygdøy kongsgård

Bygdøy kongsgård

Dam, Bygdøy kongsgård

Fotografert 22.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 1800 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Trær ved randen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander (nydokumentert) og liten salamander.
Tilstand, stor salamander:: Sterk og stabil. 6 voksne individer funnet på veg, 150 m unna dam, i løpet av 15 min. Disse dyrene vurderes å utgjøre minst 5 % av bestanden i gytedammen. Oslos beste gytedam. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Tilstand, liten salamander: Sterk og stabil. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon av liten salamander i dammen ble foretatt i 1988/89. Stor salamander ble for første gang dokumentert av av stiftelsen Norsk Naturarv 27.4.2006.
Omgivelser: Dam i lysåpent parklandskap.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkningsdato: 27-28.4.2006.
Eier: Staten.
Gnr./b.nr.: 1/1.
Kommentar: Dyrene trekker fra Reinsdyrslia. Denne skogkledde åsen er angivelig et av dyrenes leve- og overvintringssted.

Stor salamander (Triturus cristatus). Fotografert 28.04.06.
Stor salamander, hann. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv