Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Voksenkollveien 30, øvre dam

Voksenkollveien 30, øvre dam

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Omkring 400 m².
Største dybde: 4 m.
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: > 5 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Middels.
Beliggenhet: Skog inntil villa.
Høyde: 460 m.o.h.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels sterk og stabil. Bestanden får 6 av 10 poeng.
4.6.2015: Gytetiden nettopp begynt. Omtrent 15 eggklaser. Ingen voksne individer.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2015.
Omgivelser: Skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.4.2015.
Eier: Privat.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv