Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lok. 6 Lauritsdammen, ved Hestejordene

Lok. 6 Lauritsdammen, ved Hestejordene

Areal: 350 m².
Største dybde: 1.
Gj.snitt dybde: 1.
Beskrivelse: Skyggefulle og vegetasjonsfattige skogsdammen. Vannstanden så ut til å synke raskt ved besøk 27. mai. Noen få nyklekkete rumetroll av vanlig frosk ble funnet.
Amfibier: Buttsnutet frosk (vanlig frosk).
Høyde: Ca. 235 moh.
Tilstand: Vannet var surt (pH 5,3), svært ionefattig (19 μS/cm) og brunfarget (100 mg Pt/l).br/> Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leig Åges Stand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Boligstrøk.
Undersøkt: 27.5.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv