Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Thorleif Haugs vei 12

Thorleif Haugs vei 12

Areal: 300 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite, mindre enn 5% av bunnen.
Gjennomstrømning: Stor.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. Bestanden får 9 av 10 poeng.
2.5.2013: Midt i gytetiden. En frosk og omkring 20 nylagte eggklaser. Ikke eldre enn to døgn. Alle eggklasene lå sammen syd-øst  i dammen.
Tilstand, padde: Middels sterk og stabil. Bestanden får 6 av 10 poeng.
2.5.2013: En padde.
8.5.2013: Midt i gytetiden. Seks padder.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Hage.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 2. og 8.5.2013.
Eier: Privat.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv