Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kulp i Skarselva, Maridalen

Kulp i Skarselva, Maridalen

20. Skarselva. Maridalen2016.500.JPG
Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Kulp i bekk.
Areal: Omkring 40 m².
Største dybde:  1 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m.
Tilstand: Middels god.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: > 80 % av bunnen.
Omgivelser: Bekkedal.
Beliggenhet: Bekk ved elv i skog. Delvis lysåpen.
Moh.: 130.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. Ingen voksne individer. 30–40 eggklaser. Fordelt på to grupper (1.: 1015 og 2.: 20–25).
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 60° 01'.42.7"N 10°46'53.9"Ø og 60° 01'.43.1"N 10°46'54.5"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 22.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 69/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

20. Skarselva. Maridalen2016.EggI.500.JPG
Lokalitet I.Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

20. Skarselva. Maridalen2016.EggII.500.JPG
Lokalitet II.Dato: 22.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv