Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Halsenenga, Bygdaøy Sjøbad

Halsenenga, Bygdaøy Sjøbad

Halsenenga..jpg

Areal: Arealet er oppskrittet til 1020 m² (68x15 m), men den har vært atskillig større tidligere.
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,5-1 m.
Tilstand, dam: God. Dette er en meget verdifull salamanderbiotop: Hele 28 larver av storsalamander og 20 av småsalamander ble funnet ved besøk den 18. juni 2008.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Beliggenhet: Dammen ligger i åpent lende, med åker og parkeringsplass som nærmeste naboer.
Høyde: 1-2 m o.h.
GPS-koordinater: 0593261-6642694.
Tilstand, dam: Ioneinnholdet er høyt (850 μS/cm) grunnet påvirkning fra sjø og avrenning fra åker, pH er målt til 7,5, fargetall 50.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier.
Omgivelser: Jordbrukslandskap.
Undersøkt: 18.6.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv