Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Haugmannsveien 22

Haugmannsveien 22

Haugmannsveien-22.jpg
Dato: 4.9.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 350 m².
Største dybde: 5 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: 70 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Liten/ingen.
Amfibier: Liten salamander.
Tilstand, liten salamander: Svak og stabil. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Seks salamanderlarver med gjeller ble observert i vannkanten.
Fisk: Nei.
Historikk: Dokumentert i 2015 av Norsk Naturarv etter opplysning fra beboer.
Omgivelser: Delvis gjengrodd park.
Geologi: Leire.
Overvåkingsdato: 10.4. og 4.9.2015.
Kommentar til overvåking: Dammen ble undersøkt 10. april uten at det ble funnet slamandere. Først i september ble arten påvist. 
Eier: Offentlig.

Haugmannsveien-22-salamande.jpg
Salamanderlarver. Dato: 4.9.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv