Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dam øst for Svartorsætra

Dam øst for Svartorsætra

Dam øst for Svartor


Foto: Norsk Naturarv.

 

 

Areal: Ca 500 m².
Største dybde: Ca 4 m.
Gj.snitt dybde: Ca 1,5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Gressvekster dekker 1/10 av dammen.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. En salamandere ble sett.
Tilstand, padde: Ukjent. 1 padde ble sett.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert: Første dokumentasjon av padde i 2007 av Norsk Naturarv. Stiftelsen observerte padde i 2006, men denne ble ikke fotografert. Fra 2005 var det kun registrert liten salamander i dammen. Årets iakttagelse av 1 padder betegnes som overraskende.
Omgivelser: Skog i utkanten av villastrøk og idrettsanlegg.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 08.06.07.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.:


Foto: Norsk Naturarv.

 

 

 


Liten salamander, hann. Fanget i dammen. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv