Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Rommen golfbane

Rommen golfbane

004.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 30 m².
Største dybde: 50 cm.
Gj.snitt dybde: 40 cm.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: 20 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Stor og stabil. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Midt i gytetiden. > 60 individer i lek og gyting. > 50 eggklaser.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert i 2015 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Golfbane.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°58'11.1"N 10°55'10.3"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Beliggenhet: Dammen ligger i åpent lende ved gangveg.
Høyde: 160 m.o.h.
Overvåkingsdato: 10.4.2015.

021.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv