Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Søndre Ås gård

Søndre Ås gård

9-Søndre-Ås-gårdsdam.jpg
Dato: 13.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 40 m².
Største dybde: 100 cm.
Gj.snitt dybde: 50 cm.
Tilstand, dam: Stabil.
Vegetasjon: 90 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Stabil. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Omtrent 35  eggklaser fordelt to hoper. Omtrent 30 eggklaser i den første og seks i den andre. Ingen voksne individer.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 13.4.2014 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skog inntil veg mellom boligfelt og stort vann.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 13.4.2014.
Kommentar til overvåking: Eggene var et til to døgn gamle.
Eier: Privat.

11-Søndre-Ås-gårdsdam-med-f.jpg
Dato: 13.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv