Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvresetertjern

Øvresetertjern


Øvresetertjern. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: 29 600 m².
Største dybde: Ca. 6 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite. Hovedsakelig starr.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel. Bekk renner ut i dam.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: Ca. 10 % av bunnen.
Omgivelser: Åpent landskap omgitt av delvis av skog. Tilliggende veg og enkelte hus.
Beliggenhet: Sivbevokst bredde øst i tjernet. Lysåpent.
Moh.: 291.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, frosk: God. Det ble iakttatt 1 samling med eggklaser. Denne besto av rundt 30 eggklaser. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Tilstand, padde: God. Det ble iakttatt 6 individer. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Fisk: Ørret og ørekyte. Egne observasjoner.
GPS-koordinater: Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.4.07.
Eier: Oslo kommune?
G.nr/b.nr.: 34/1.

Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2007.

 

 


Området der froskeeggene ligger og hvor padde leker. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


Froskeegg i Øvresetertjern. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


Padde i Øvresetertjern. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv