Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Sølvdobla dam på nordbredden, Østmarka

Sølvdobla dam på nordbredden, Østmarka

Areal: 100 m².
Største dybde: 0,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m m.
Tilstand, dam: Ustabil. Den lave vannstanden i Sølvdobla har medført dannelse av en liten (10m x 2m) avsnørt dam inne på bredden i nordenden. Vannplanter dekker en tredel av bunnen. Verdier for pH, humus og ioner ligger høyere enn i Sølvdobla. Dammen er fisketom. Flere larver av småsalamander ble funnet.
Amfibier: Liten salamander og spissnutet frosk.
Beliggenhet: Skog.
GPS-koordinater: 0605310–6635581.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2009. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier.
Undersøkt: 16.6.2009.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv