Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dr. Holmsvei 15, Besserud

Dr. Holmsvei 15, Besserud

Dam, Dr. Holmsvei 15


Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 110 m².
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel. Bekk renner ut i dam.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. Det ble iakttatt 28 eggklaser. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Tilstand, padde: Ingen/utgått?
Fisk: Ingen.
Historikk: Dammen er oppgitt kun å være gytedam for padde (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Villahage med skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 18.4.2007.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 33/65.
Kommentar: Årsaken til amfibiebyttet, fra padde til frosk, kan skyldes at paddebestanden har forsvunnet og at frosken har en nyetablering. En annen årsak kan være at rumpetroll lå til grunn for artsbestemmelsen, men disse ble feilvurdert.


Tilnærmet alle de 28 froskeeggene lå i denne klasen. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv