Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Grefsenlia

Grefsenlia

Grefsenlia.jpg
Dato: 23.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 1500 m².
Største dybde: 70 cm.
Gj.snitt dybde: 40 cm.
Tilstand, dam: Delvis dtabil.
Vegetasjon: 20 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Liten salamander, buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. Bestanden får 5 av 10 poeng.
En hann.
Tilstand, frosk: Middels og stabil. Bestanden får 7 av 10 poeng.

Omkring 50 eggklaser. Ingen voksne voksne individer.
Tilstand, padde: Angivelig ustabil. Bestanden får 2 av 10 poeng.

Fisk: Nei.
Historikk: Dokumentert av Norsk Naturarv etter tips i 2014.
Omgivelser: I skog langs turvei.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°56'59.3"N 10°48'23.6"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 23.4.2014.
Eier: Offentlig.

Grefsenlia-egg.jpg
Eggklaser. Dato: 23.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv