Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Hovedøydammen

Hovedøydammen

Hovedøydammen


Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 50 m².
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: Middels god.
Vegetasjon: Vegetasjon dekker 1/10 av dammen.
Gjennomstrømning: Ingen vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. To salamandere ble sett (hann og hunn). Salamandertettheten vurderes å være 1 per 5 m². Bestanden får 5 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Dammen antas å være anlagt av munkene som bodde på klosteret på Hovedøya. Dammen omtales som karpedam, men er nå fisketom. Dammen er bygget opp av leire i bunn. Leiremembranene ble punktert angivelig rundt 1970 for å drenere dammen. Dreneringsarbeidet har i ettertid kun medført at vannstanden sank omkring 1 m.
Bestanden ble oppdaget omkring 2004.
Omgivelser: Eng ved skogbryn.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato:2.6.2006.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: Ukjent.


Liten salamander, hann. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv