Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning >  Nyregistrerte gytelokaliteter for buttsnutet frosk

Nyregistrerte gytelokaliteter for buttsnutet frosk

Frosker-i-egg-II.jpg

Norsk Naturarv kartlegger årlig nye vannforekomster  der buttsnutet frosk gyter. Registreringen begynte først innenfor bygrensen, deretter ble den utvidet til jordbruks- og skogsområder.

x077.JPGHensikten med kartleggingen av gyteforekomster er å få en oversikt over forekomster av frosk, deres antall, tilstand og hvor de legger eggene.

I tillegg kartlegges hvor mange prosent av tjern og vann som benyttes til gyting, hva slags vannforekomster som brukes og foretrekkes og hvilke som ikke benyttes, og hvilke fellestrekk de har. Spørsmål som hvor mange egg inneholder en god gytelokalitet inneholder og hvor mange av dem finnes det og hvor stor andel av den samlete gytelokalitetene de utgjør ønskes besvart.

Videre er det av interesse å se om et par hundre gyteforekomster inngår i strukturer  innenfor et område på over 50 km². Så langte er Oslo by kartlagt, Lillomarka, Maridalen og sydøstre del av Nordmarka. Formålet er å registrere hele Nordmarka i Oslo kommune.

frosker-i-froskeegg-III.jpg

Buttsnutet frosk (vanlig frosk). (31 nye gytedammer)

x23. Steinbrudd ved Årvollåsen, Lillomarka. 2017.
x22. Dam ved Kolåse, Lillomarka. 2017.
x21. Bekk ved Årvollåsen, Lillomarka. 2017.
x20. Bekkesig II ved , Lillomarka. 2017.
x19. Bekkesig I ved Årvollåsen, Lillomarka. 2017.
x18. Pytt ved Isdammen, Lillomarka. 2017.
x17. Pytt ved Alnsjøen, Lillomarka. 2017.
x16. Kulp ved Alnsjøen, Lillomarka. 2017.
x15. Rosentorpmyra, Lillomarka. 2017.
x14. Alnsjøen, Lillomarka. 2017.
x13. Svartkulp, Lillomarka. 2017.
x12. Pytt langs vegkan ved Breisjøen, Lillomarka. 2017.
x11. Breisjøen, Lillomarka. 2017.
x10. Krokmyra, Lillomarka. 2017.
x9. Steinbrudd, Lillomarka. 2017.
x8. Bekk til Stokkevann, Lillomarka. 2017.
x7. Bekk til Steinbuvannet, Lillomarka. 2017.
x6. Pytt ved Steinbuvannet, Lillomarka. 2017.
x5. Badedammen, Lillomarka. 2017.
x4. Myrsig under kraftgate, Røverkollen, Lillomarka. 2017.
x3. Myrsig ved kraftgate, Røverkollen, Lillomarka. 2017.
x2. Kulp, Bergensveien 43, Lillomarka. 2017.
x1. Alna. 2017.
29. Øvre dam, Brekke, Maridalen. 2016.
30. Midtre dam, Brekke, Maridalen. 2016.
31. Nedre dam, Brekke, Maridalen. 2016.
32. Store Brennengen, Maridalen. 2016.
33. Hammeren, Maridalen. 2016.
34. Nedre Kirkeby, Maridalen. 2016.
35. Lautabekkens os, Maridalen. 2016.
36. Ødegårdbekken, Maridalen. 2016.
37. Kasa, Maridalen. 2016.
38. Skarsbekken, Maridalen. 2016.
39. Flommark ved Skarsbekken, Maridalen. 2016.
40. Beverdam i Skarsbekken, Maridalen. 2016.
41. Kruttverket I, Maridalen. 2016.
42. Kruttverket II, Maridalen. 2016.
43. Kruttverket III, Maridalen. 2016.
44. Kruttverket IV, Maridalen. 2016.
45. Hauger, Maridalen. 2016.
46. Skar leir, Maridalen. 2016.
47. Skar leir II, Maridalen. 2016.
48. Skarselva, Maridalen. 2016.
49. Nesbekken, Maridalen. 2016.
50. Skogsdam på Nes, Maridalen. 2016.
51. Pytt på Nes, Maridalen. 2016.
52. Pytt ved Brenners, Maridalen. 2016.
53. Vannsig på Brenners, Maridalen. 2016.
54. Pytt på Nordby, Maridalen. 2016.
55. Dausjøelvoset, Maridalen. 2016.
56. Pytt på jorde ved Dausjøelvoset, Maridalen. 2016.
57. Dreneringsgrøft ved Dausjøelvoset, Maridalen. 2016.
57. Sandberget, Maridalen. 2016.
58. Torbjørntjern, Movatn, Maridalen. 2016.
59. Vannsig, Stålputtveien 10, Maridalen. 2016.
60. Kulp, Stålputtveien 35, Maridalen. 2016.
61. Vannsamling, Grinda I, Nordmarka. 2016.
62. Vannsamling, Grinda II, Nordmarka. 2016.
63. Tjern øst for Svartkulp, Nordmarka. 2016.
64. Sognsvann, Nordmarka. 2016.
65. Vegkant ved Blanksjøbekken, Nordmarka. 2016.
66. Myr syd for Nedre Blanksjø, Nordmarka. 2016.
67. Nedre Blanksjø, Nordmarka. 2016.
68. Øvre Blanksjø, Nordmarka. 2016.
69. Lille Åklungen, Nordmarka. 2016.
70. Tjern I NNV for Høgåsen, Nordmarka. 2016.
71. Merraputten, Nordmarka. 2016.
72. Taraldrudmyr, Nordmarka. 2016.
73. Taraldrudtjern, Nordmarka. 2016.
74. Store Åklungen, Nordmarka. 2016.
75. Sump ved Store Åklungen, Nordmarka. 2016.
76. Vannsig til Store Åklungen, Nordmarka. 2016.
77. Dam SØ for Ulleålseter, Nordmarka. 2016.
78. Gårdsdam på Ullevålseter, Nordmarka. 2016.
79. Kringla, Lillomarka. 2016.
80. Tre pytter ved Kringla, Lillomarka. 2016.
81. Myr V for Langevann, Lillomarka. 2016.
82. Langevann, Lillomarka. 2016.
83. Kapteinsputten, Lillomarka. 2016.
84. Mellomputten, Lillomarka. 2016.
85. Nordputten, Lillomarka. 2016.
86. Setertjern, Lillomarka. 2016.
87. Karusputten, Lillomarka. 2016.
88. Pytt ved Isdammen, Lillomarka. 2017.
89. Dam ved Kolås, Lillomarka. 2017.
90. Voksenkollveien 30. 2015.
91. Nytt Besserudtjern. 2015.
92. Rommen. 2015.
93. Grefsentoppen. 2015.
94. Holstad. 2014.
95. Slimåsen I. 2014.
86. Slimåsen II. 2014.
97. Holmlia kirke-I. 2014.
98. Holmlia kirke-II. 2014.
99. Granås. 2014.
100. Nordre Østensjøen gård. 2014.
101. Søndre Ås gård, gårdsdam. 2014.
102. Søndre Ås gård, bekk i hestehage. 2014.
103. Munkerudstunet 39. 2014.
104. Grefsenlia. 2014.
105. Thorleif Haugs vei 8. 2013.
106. Pytt nord for Holmendammen. 2013.
107. Bogstadvannet. 2013.
108. Østensjøvannet. 2013.
109. Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta. 2008.
110. Dam, lok 2 a ”Salamanderdammen”, ved Hestejordene. 2008.
111. Dam, lok 4, ved Hestejordene. 2008.
112. Dam, lok 5, ved Hestejordene. 2008.
113. Dam, lok 6 Lauritsdammen, ved Hestejordene. 2008.
114. Dam, lok 7, ved Hestejordene. 2008.
115. Øvresetertjern. 2007.
116. Holmendammen. 2007.
117. Snarøytjernet. 2007.
118. Dausjøen. 2007.
119. Dausjøelva. 2007.
120. Thorleif Haugs vei 12. 2006.
121. Thorleif Haugs vei 15. 2006.
122. Dr. Holmsvei 15. 2006.

 


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv