Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Overvåking av truete arter

Overvåking av truete arter

Overvåkingen foregår ved å oppsøke bestemte arters leveområder (biotoper) for å undersøke om de er tilstede, individenes tilstand og hvor store bestandene er.


Bulmeurt en truet art. Norsk Naturarv har tatt den inn i stiftelsens overvåkingsprogram. Foto: Norsk Naturarv.

Arbeidet er like mangfoldig som artene og strekker seg fra enkle og kortvarige til krevende og langvarige oppgaver. Å finne dem er ofte avhengig av å være på rett sted til rett tid. Mange arter er enklest å oppspore i tidsrommet rundt paring, egglegging, klekking og når de blomstre eller setter fruktlegemer.

Forhold som spiller inn om de dukker opp eller deres antall er avhengig av forholdet mellom temperatur og nedbør gjennom året. En kald og snøfattig vinter kan gi bestemte arter en knekk, en varm og ikke for tørr sommer kan derimot gi dem en oppsving.

Planter er generelt enklere å finne enn dyr. Bestemte insekter flyr kanskje bare noen uker eller dager i løpet av sommeren. Amfibier er lettest å overvåke når de samles i bestemte gytedammer om våren. Fugler kan være enklere å finne i hekketiden.

Norsk Naturarv overvåker 21 arter i Oslo i 2015–2016. Norsk Naturarv støtter Naturhistorisk museums identifisering av innsamlet insektsmateriale fra Oslo som har fremkommet under overvåkingen opp gjennom årene.

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge Tilstand i Oslo  
Amfibier
Stor salamander NT 14 Ca. 200 Tilstede
Liten salamander LC 33 Flere tusen Tilstede
Spissnutet frosk LC 11 Flere hundre Tilstede
Buttsnutet (vanlig) frosk LC 38 Flere tusen Tilstede
Padde LC 16 Flere tusen Tilstede
Sikader
Sangsikade NT 3 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 3 20 Tilstede
Sommerfugler
Lakrismjeltblåvinge CR 0. (1 gammelt funn) 22 Ikke gjenfunnet
Alantstengelvikler EN 0. (1 gammelt funn) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll EN 5 15 Tilstede
Liten lakrismjeltsekkmøll VU 4 14 Tilstede
Heroringvinge EN 0. (7 gamle funn) 56 Ikke gjenfunnet
Markmalurtøyelokkmøll VU 0. (2 gamle funn) 13 Ikke gjenfunnet
Biller
Dragehodeglansbille EN 1 7 Tilstede
Karplanter
Hvitmure EN 3. (En utgått nyutplantet) 5 Tilstede
Knottblom EN 3 29 Tilstede
Flytegro EN 5 6. (1 utplantet) Tilstede
Dragehode VU 9 50–100 Tilstede
Klokkevintergrønn LC 2 2040 Tilstede
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte NA 0. Utgått. 3. (3 nyplantete) Utgått i vill tilstand
Bulmeurt EN 4 2050 Tilstede

Norsk Naturarv overvåker 21 arter i Oslo i 20132014.  I tillegg støtter Norsk Naturarv Naturhistorisk museums kartlegging av insekter.

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge Tilstand i Oslo  
Amfibier
Stor salamander VU 14 Ca. 200 Tilstede
Liten salamander NT 33 Flere tusen Tilstede
Spissnutet frosk NT 11 Flere hundre Tilstede
Buttsnutet (vanlig) frosk Ingen 38 Flere tusen Tilstede
Padde Ingen 16 Flere tusen Tilstede
Sikader
Sangsikade VU 3 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 3 20 Tilstede
Sommerfugler
Lakrismjeltblåvinge CR 0. (1 gammelt funn) 22 Ikke gjenfunnet
Alantstengelvikler EN 0. (1 gammelt funn) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll EN 5 15 Tilstede
Liten lakrismjeltsekkmøll vu 4 14 Tilstede
Heroringvinge EN 0. (7 gamle funn) 56 Ikke gjenfunnet
Markmalurtøyelokkmøll VU 0. (2 gamle funn) 13 Ikke gjenfunnet
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7 Tilstede
Karplanter
Hvitmure CR 3. (En utgått nyutplantet) 5 Tilstede
Knottblom CR 3 29 Tilstede
Flytegro VU 5 6. (1 utplantet) Tilstede
Drakehode VU 9 50–100 Tilstede
Klokkevintergrønn Ingen 2 2040 Tilstede
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte CR 0. Utgått. 3. (3 nyplantete) Utgått i vill tilstand
Bulmeurt EN 4 2050 Tilstede

Norsk Naturarv overvåket ni arter i Oslo i 2012. I tillegg støtter Norsk Naturarv Naturhistorisk museums kartlegging av insekter.

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge Tilstand i Oslo  
Karplanter
Hvitmure CR 3. (En utgått nyutplantet) 6 Tilstede
Knottblom EN 3 Ukjent, få Tilstede
Krypjonsokkoll EN 12 14 Tilstede
Aksveronika EN 8 Ukjent, få Tilstede
Drakehode VU 11 100–150 Tilstede
Flytegro VU 5 (En usikker) 5 Tilstede
Klokkevintergrønn Ingen 2 Ukjent, få Tilstede
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte CR 1 3 (urtehager) Utgått i vill tilstand
Bulmeurt EN 3 Ca. 20 Tilstede

Norsk Naturarv overvåker 23* arter i Oslo i 2009-2011.

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge** Tilstand i Oslo  
Amfibier
Stor salamander VU 14 Ca. 200 Tilstede
Liten salamander NT 33 Flere hundre Tilstede
Spissnutet frosk NT 11 Flere hundre Tilstede
Buttsnutet (vanlig) frosk Ingen 38 Flere tusen Tilstede
Padde Ingen 16 Flere tusen. Tilstede
Sikader
Sangsikade VU 3 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 3 20 Tilstede
Sommerfugler
Lakrismjeltblåvinge CR 0. (1 gammelt funn) 22 Ikke gjenfunnet
Alantstengelvikler EN 0. (1 gammelt funn) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll EN 5 15 Tilstede
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 4 14 Tilstede
Heroringvinge EN 0. (7 gamle funn) 56 Ikke gjenfunnet
Markmalurtøyelokkmøll VU 0. (2 gamle funn) 13 Ikke gjenfunnet
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7 Tilstede
Karplanter
Hvitmure CR 2. (En utgått nyutplantet) 4 Tilstede
Knottblom CR 3 Ukjent, få Tilstede
Krypjonsokkoll EN 12 14 Tilstede
Drakehode VU 7 Ca 30 Tilstede
Aksveronika VU 2 11 Tilstede
Hundetunge NT 1 Tilstede
Klokkevintergrønn Ingen 1 Tilstede
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte CR 1 4. (3 nyplantete) Utgått i vill tilstand
Bulmeurt EN 3 Ca. 20 Tilstede

* Reduksjon av antall arter som overvåkes fra tidligere år skyldes at flere av dem har stabile bestander. De kan således overvåkes hvert andre eller tredje år. Frigitte ressurser ble brukt på grundigere overvåking av andre arter. ** Dette gjelder alle lokaliteter gjennom tidene. Flere av dem er over hundre år gamle og således utgått i vår tid.

Norsk Naturarv overvåker 34 arter i Oslo i 2008.

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge* Tilstand i Oslo 2008  
Amfibier
Stor salamander VU 14 Ca. 200 Tilstede
Liten salamander NT 34 Flere hundre Tilstede
Spissnutet frosk NT 11 Flere hundre Tilstede
Buttsnutet (vanlig) frosk Ingen 38 Flere tusen Tilstede
Padde Ingen 16 Flere tusen. Tilstede
Bløtdyr
Sylindersnegle CR 4 4 Tilstede
Sikader
Sangsikade VU 3 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 3 20 Tilstede
Sommerfugler
Lakrismjeltblåvinge CR 0. (1 gammelt funn) 22 Ikke gjenfunnet
Alantstengelvikler EN 0. (1 gammelt funn) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll EN 5 15 Tilstede
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 4 14 Tilstede
Heroringvinge EN 0. (7 gamle funn) 56 Ikke gjenfunnet
Markmalurtøyelokkmøll VU 0. (2 gamle funn) 13 Ikke gjenfunnet
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7 Tilstede
Karplanter
Skoggulltvetann CR 1 1 Tilstede
Hvitmure CR 2. (En utgått nyutplantet) 4 Tilstede
Knottblom CR 3 Ukjent, få Tilstede
Krypjonsokkoll EN 12 14 Tilstede
Drakehode VU 7 Ukjent, flere store og mange små Tilstede
Flytegro VU 4. (En usikker). 4 Tilstede
Lodnefiol VU Ca. 9 14 Tilstede
Villkornell VU 6 Tilstede
Oslosildre NT ca. 10 Fåtallige Tilstede
Klokkevintergrønn Ingen 1 Tilstede
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte CR 1 4. (3 nyplantete) Tilstede
Bulmeurt EN 3 Ca. 20 Tilstede
Legeløvehale EN 1 5 Tilstede
Gatemelde Ikke vurdert. 1 1 Tilstede
Giftkjeks Ikke vurdert 1 Ukjent, få Tilstede
Hunderot Ikke vurdert 1 3 Tilstede
Mølleløvehale Ikke vurdert 2 4-8 Tilstede

* Dette teller alle lokaliteter gjennom tidene. Flere av dem er over hundre år gamle og således utgått i vår tid.

Norsk Naturarv overvåkte 34 arter i Oslo i 2007.

Ukjent

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge* Tilstand i Oslo 2007  
Amfibier
Stor salamander VU 13 Ca. 200. Tilstede
Liten salamander NT 23 Flere hundre Tilstede
Spissnutet frosk NT 11 Flere hundre Tilstede
Buttsnutet (vanlig) frosk Ingen 38 Flere tusen Tilstede
Padde Ingen 16 Flere tusen. Tilstede
Sikader
Sangsikade VU 3 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe VU 3 20 Tilstede
Sommerfugler
Lakrismjeltblåvinge CR 0. (1 gammelt funn) 22 Ikke gjenfunnet
Alantstengelvikler EN 0. (1 gammelt funn) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll EN 5 15 Tilstede
Liten lakrismjeltsekkmøll EN 4 14 Tilstede
Heroringvinge EN 0. (7 gamle funn) 56 Ikke gjenfunnet
Markmalurtøyelokkmøll VU 0. (2 gamle funn) 13 Ikke gjenfunnet
Biller
Drakehodeglansbille EN 1 7 Tilstede
Karplanter
Skoggulltvetann CR 1 1 Tilstede
Hvitmure CR 2. (En utgått nyutplantet) 4 Tilstede
Knottblom CR 3 Ukjent, få Tilstede
Ertevikke EN 0 Ukjent, få Utgått
Krypjonsokkoll EN 12 14 Tilstede
Drakehode VU 7 Ukjent, flere store og mange små. Tilstede
Flytegro VU 4. (En usikker). 4 Tilstede
Lodnefiol VU Ca. 9 14 Tilstede
Villkornell VU 6 Tilstede
Oslosildre NT ca. 10 Fåtallige Tilstede
Klokkevintergrønn Ingen 1 Tilstede
Skogsøtgress NT Tilstede
Kulturhistoriske planter
Legekattemynte CR 1 4. (3 nyplantete) Tilstede
Bulmeurt EN 3 Ca. 20 Tilstede
Legeløvehale EN 1 5 Tilstede
Eplerose NT 3 Ca. 20 Tilstede
Gatemelde Ikke vurdert. 1 1 Tilstede
Giftkjeks Ikke vurdert 1 Ukjent, få Tilstede
Hunderot Ikke vurdert 1 3 Tilstede
Mølleløvehale Ikke vurdert 2 4-8 Tilstede

Norsk Naturarv overvåkte 32 arter, derav 21 rødlistearter, i Oslo i 2006.

Ukjent

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge* Tilstand i Oslo 2006  
Amfibier
Stor salamander E 12 Ca. 200. Tilstede
Liten salamander VU 23 Flere hundre Tilstede
Spissnutet frosk DC 11 Flere hundre Tilstede
Vanlig frosk Ingen 38 Flere hundre Tilstede
Padde Ingen 16 Flere hundre. Tilstede
Sikader
Sangsikade Ikke vurdert 3 (Sist undersøkt i 1993) 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe DC 3. (Sist undersøkt i 2005) 20 Tilstede
Sommerfugler
Alantstengelvikler E 1 (Sist undersøkt i 1990) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll V 5. (Sist undersøkt i 1990) 15 Tilstede
Markmalurtøyelokkmøll V 2. (Sist undersøkt i 1999) 13 Ikke gjenfunnet
Liten lakrismjeltsekkmøll V 4 (Påvist i 2005) 14 Tilstede
Lakrismjeltblåvinge V 1. (Sist undersøkt på 1800-tallet?) 22 Ikke gjenfunnet
Heroringvinge V 7. (Sist undersøkt i 1914) 56 Ikke gjenfunnet
Biller
Drakehodeglansbille E 1. (Påvist i 2005) 7 Tilstede
Karplanter
Flytegro E 4. (En usikker). 4 Tilstede
Hvitmure E 2. (En utgått nyutplantet) 4 Tilstede
Knottblom E 3 Ukjent, få Tilstede
Krypjonsokkoll E 12 14 Tilstede
Bittergrønn V Ukjent
Ertevikke V Antatt utgått Ukjent, få Ikke gjenfunnet
Lodnefiol V Ca. 9 14 Tilstede
Vasskryp V Antatt utgått Ukjent, få. Ukjent
Oslosildre A Ca. 10 Fåtallige Tilstede
Drakehode Ikke vurdert 4 Ukjent, flere store og mange små. Tilstede
Klokkevintergrønn Ingen 1 Tilstede
Osloasal Ingen Ukjent, få Fåtallige Tilstede
Skoggulltvetann Ikke vurdert 1 1 Tilstede
Skogsøtgress Ingen Tilstede
Villkornell Ingen Tilstede
Åkersteinfrø Ingen Tilstede
Kulturhistoriske planter
Eplerose DC 3 Ca. 20 Tilstede
Hunderot E 1 3 Tilstede
Legekattemynte E 1 3. (2 nyplantete) Tilstede
Legeløvehale E 1 5 Tilstede
Giftkjeks V 1. Gjenfunnet i 2005. Var antatt utgått. Ukjent, få Tilstede
Mølleløvehale Ikke vurdert 2 4-8 Tilstede
Gatemelde Ikke vurdert. 1 1 Tilstede

Overvåkingen fra 2005 bekreftet mistanken om at enkelte utrydningstruete arter har forsvunnet fra Oslo. Noen er helt på randen av utryddelse, også nasjonalt, som legekattemynte. Andre igjen som flytegro og krypjonsokkoll er mer livskraftige enn tidligere antatt.

Norsk Naturarv overvåkte 25 arter, hvorav 21 rødlistearter, i Oslo i 2005.

Arter Rødlistestatus Lokaliteter i Oslo Lokaliteter i Norge* Tilstand i Oslo 2005  
Amfibier
Stor salamander E 6–9 Ca. 200 Tilstede
Liten salamander V 25–30 Flere hundre Tilstede
Sikader
Sangsikade Ikke vurdert 3. (Sist undersøkt i 1993) 27 Tilstede
Gresshopper
Klapregresshoppe DC 3. (Sist undersøkt i 2005) 20 Tilstede
Sommerfugler
Alantstengelvikler E 1. (Sist undersøkt i 1990) 5 Ikke gjenfunnet
Alantfjærmøll V 5. (Sist undersøkt i 1990) 15 Tilstede
Markmalurtøyelokkmøll V 2. (Sist undersøkt i 1999) 13 Ikke gjenfunnet
Liten lakrismjeltsekkmøll V 2. (Påvist i 2005) 14 Første funn
Lakrismjeltblåvinge V 1. (Sist undersøkt på 1800-tallet?) 22 Ikke gjenfunnet
Heroringvinge V 7. (Sist undersøkt i 1914) 56 Ikke gjenfunnet
Biller
Drakehodeglansbille E 1. (Påvist i 2005) 7 Tilstede
Karplanter
Flytegro E 4. (En usikker) 4 Tilstede
Hvitmure E 2. (En utgått nyutplantet) 4 Tilstede
Knottblom E 3 Ukjent, få Ikke gjenfunnet
Krypjonsokkoll E 12 14 Tilstede
Bittergrønn V 11 15
Ertevikke V Antatt utgått Ukjent, få
Lodnefiol V Ca. 9 14
Vasskryp V Antatt utgått Ukjent, få
Drakehode Ingen 4 Ukjent, flere store og mange små Tilstede
Gulltvetann Ingen 1 1 Tilstede
Kulturhistoriske planter
Hunderot E 1 3 Tilstede
Legekattemynte E 1 3 Tilstede
Legeløvehale E 1 5 Tilstede
Giftkjeks V 1. Gjenfunnet i 2005. Var antatt utgått Ukjent, få Tilstede
Mølleløvehale Ikke vurdert. 2 4-8 Tilstede
Gatemelde Ikke vurdert. 1 1 Tilstede
Levermoser
Fakkeltvebladmose E 3. (Usikker) 5. (Usikre) Ikke gjenfunnet
Knoppflik E 1. (Sist undersøkt i 1889) 4 Ikke gjenfunnet
Bladmoser
Blindkrusmose E 1. (Sist undersøkt i 1898) Ukjent, få Ikke gjenfunnet
Kalkbegermose E 1. (Sist undersøkt i 1892) 1, usikker  
Krokblygmose E 1. (Sist undersøkt i 1869) 2, usikre Ikke gjenfunnet
Rødknollvrangmose E 1. (Sist undersøkt i 1868) Rundt 20 Ikke gjenfunnet
Svøpkrusmose E 1. (Sist undersøkt i 1906) Ukjent, få Ikke gjenfunnet
Flokekrypmose V 1. (Sist undersøkt i 1899) 1, usikker Ikke gjenfunnet
Stammesigd V 2. (Sist undersøkt i 1903) 10, usikre Ikke gjenfunnet
Svøpmose V 4. (Sist undersøkt i 1886) 9, usikre Ikke gjenfunnet

* Dette teller alle lokaliteter gjennom tidene. Flere av dem er over hundre år gamle og således utgått i vår tid.

Norsk Naturarv overvåker 5 rødlistearter på Østlandet i 2005

Planter Rødlistestatus Lokaliteter i Norge
Åkerrikse E Ukjent, få
Kammarimjelle E Ukjent, få
Legeløvehale E 1
Strandbete V Ukjent, få
Isop V 2
Drakehode A Ukjent, flere store og mange små

Norsk Naturarv overvåkte 11 rødlistearter på Østlandet i 2004

Her finner du oversikt over kategoriene Ex, E, V og A (åpner i eget vindu).

Planter Rødlistestatus Lokaliteter i Norge
Eseltistel E 2. (En dyrket)
Hvitmure E 4. (En utgått nyutplantet)
Kammarimjelle E Ukjent, få
Legekattemynte E 3. (To dyrkete)
Legeløvehale E 5 (to dyrkete)
Vasskjeks E Ukjent, få
Ertevikke V Ukjent, få
Fjærehøymole V Ukjent, få
Isop V 3. (En dyrket)
Giftkjeks V Ukjent, få
Småkattost V Ukjent, få
Stor gjeldkarve V Ukjent, få
Strandbete V Ukjent, få
Drakehode Ingen Ukjent, flere store og mange små

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv