Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av legeløvehale

Overvåking av legeløvehale

1. Innføring

Legeløvehale tilhører leppeblomstfamilien. Planten er flerårig. Vokser på lysåpne næringsrike områder. Løvehale er i Norge inndelt i to underarter; legeløvehale og møllelvøehale. Legeløvehale er en klassisk landsbyplante. Planten var tidligere spredt på østlandsområdet, men har hatt en drastisk tilbakegang. Den har i dag tre intakte lokaliteter hvorav én i Oslo.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Leonurus cardiaca ssp. cardiaca.

2.2 Rødlistestatus

Sterkt truet (Direkte truet inntil 2006).

2.3 Lokaliteter i Norge

3.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Sofiesgate.

2.3.2 Lokaliteter i Ringerike

Lokalitet 2. Norderhov.

2.3.3 Lokaliteter i Hole

Lokalitet 3. Mo.:
Individer: 8.
Areal: 6 m x 3 m.
Miljø: Gård, utmarks som beites av storfe.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: -.
Første gang sett: 1994/95 funnet av Tore Berg, Kjell Magne Olsen Tor Kristensen.
Overvåkningsdato: 12.08.2005.
Eier: Ringerike kommune.

2.4 Antall individer

2005: Omkring 80 individer.

2.5 Beskrivelse

Mølleløvehale blir 30-120 cm høy. Stengelen er rett og dekket av 1-2 mm lange hår. Bladene har dype fliker, oppå tetthårete. Begrene er omkring 5 mm og har rosa blomster. Støvbærere med hårete tråder stikker utenfor blomsten.

2.6 Utbredelse

 

1. Norderhov, Ringerike kommune.

2. Mo, Hole kommune.

3. Sofiesgate, Oslo kommune. (Tre dellokaliteter).

2.7 Økologi

Åpen næringsrik, tørr jord, men trives ikke med overgjødsling. Trives på gårdstun, ved hus, vegkanter, hønsegårder, parker, kirkegårder og gamle festninger.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra juli til september. Blomstrer året etter spiring.

2.9 Historikk

Medisinplante som trolig kom til Skandinavia under middelalderen. Arten ble brukt som hjertemedisin og plantens egenskaper er i dag dokumentert. Løvehale inneholder et digitalis-liknende glykosid som virker på hjertefunksjonen.
Veksten er rikt på nektar og ble tidligere brukt som bi-plante.

Planten har gått sterkt tilbake i Norge de siste hundre årene. Tidligere foreligger det 72 kjent funn. 6 av dem ble gjenfunnet efter 1950. På 90-tallet ble det antatt at arten var utryddet, men tre lokaliteter er gjenfunnet. Planten er utryddet i Østfold, Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark og Aust-Agder

Løvehale ble ansett som utgått inntil to nye funn ble foretatt på slutten av 90-tallet. Oslobestanden er antagelig en frøbank som begynte å spire siden planten gror opp av asfalten. I dag har den meget begrenset utbredelse og er i tilbakegang. Bestanden teller rundt femti individer i Oslo, og omtrent like mange i Buskerud.
I de 17 øvrige tidligere kjente levesteder i Oslo er planten utgått.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Løvehale inngår i Norsk Naturarvs frøbank- og urtehageprosjekt. Rundt 20 frø innsamlet i 2001 fra oslobestanden. Rundt 20 frø innsamlet i 2001 fra ringeriksbestanden. Noen av disse ble samme år gitt til Agder naturmuseum og botaniske hage.

3. Formål

Det overordnete formålet er å følge med på utviklingen fra år til år.

4. Overvåkingsprogram

Undersøke bestandsutvikling.

Norsk Naturarvs «Overvåking av stor legløvehale» begynner i 2004.

4.1 Kortidsprogram

Anslå bestanden og bestandsutvikling i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Anslå bestanden og bestandsutvikling i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

 • direkte truet art
 • meget enkel å sette inn tiltak ovenfor
 • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Tap av leveområder ved omlegging av gårdsdrift og omlegging av grøntområder i bynære strøk.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20115000NN
20084000NN
20073000NN
20063000NN
20054000NN
20041000NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

 • Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/leonu/leoncar.html

  10. Ansvarlig

  Norsk Naturarv har tatt står for gjennomføring av "Overvåking av legeløvehale".

  Prosjektleder: Tore Berg.

  På registrering:
  2011: Roman Gramsz.
  2008: Tore Berg.
  2007: Tore Berg.
  2006: Tore Berg.
  2005: Tore Berg.

  11. Referanser

  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Høiland, K. 1995: Truete kulturbetingete planter i Norge 2. Gårdstun: 21.

  Til toppen av siden


 • dot


  blank

  Blank

  Årets

  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
  Forside rapport 2006
  Se rapport (PDF, 4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv