Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av eplerose

Overvåking av eplerose

1. Innføring

Eplerose tilhører rosefamilien. Planten er flerårig. Planten sprer seg ukjønnet kjønnet. Vokser på lysåpne områder.

Kun kjent fra kystområder fra Leikanger til Oslo. Er kjent på Jæren og langs Sørlandskysten. I Drammen har den en stor forekomst i Bragernesåsen.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Rosa rubiginosa.

2.2 Rødlistestatus

NT (nær truet).(Status inntil 2006: DC (hensynskrevende).

2.3 Utbredelse

Oslo.

2.4 Lokaliteter i Norge

Ca. 20.

To nye lokaliteter funnet på Fornebu-halvøya 13.07.2007 av Tore Berg. Første på Kongshavnområdet/Snarøya, innert i Ropern marina. To busker eplerose. Det største individet er kanskje plantet samt en mindre på kalkgrunn forran gjerde mot molo. Denne er sikkert forvillet. Koordinater: NM 89865,38583.
Den andre på Oksenøy. Øksenøyveien i kantkratt V for Norske Skog, 10 m N for innkjørsel til Oksenøya marina brygge 1. Planten vokse sammen med kjøttnype, stennype og kanelrose. Koordinater: NM 89709,41077.

2.4.1 Lokaliteter i Oslo.

Lok. 1. Vækerø.
Like SØ for Hydrobygget. Stor busk i kulturpåvirket furuskog.
Individer, 2006: 1.
Overvåkningsdato: 26. mai 2006.
Areal: 2 m².
Miljø: Kalkfurskog.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 92318, 42840.
Første gang sett: 26. mai 2006 av Tore Berg.
Eier: Privat?

Lok. 2. Bygdøy.
S for Paradisbukta. 100 m innenfor Kongens odde. Over 2 m høy busk i kulturpåvirket kalkfuruskog.
Individer, 2006: 1.
Overvåkningsdato: 14. juni 2006.
Areal: 2 m².
Miljø: Kalkfurskog.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater:
Første gang sett: 14. juni 2006 av Tore Berg.
Eier: Privat?

Lok. 3.

Maridalen.
Ved kirkeruin.
Individer, 2006: 1.
Overvåkningsdato: Jan-des. 2006.
Areal: 2 m².
Miljø: Tørreng.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater:
Første gang sett: 1993 av Tor Øystein Olsen og Tore Berg.
Eier: Oslo kommune

2.5 Antall individer

2006: 3 individer i Oslo.

2.6 Beskrivelse

Eplerose blir opptil 3 m høy. Busken har rikelig med grener og er dekket av torner. Blandingen av små og store torner er typisk for arten. Småbladene er nokså små, med avrundet grunn, rødbrune kjertler. Eplerose blomstrer i juni - juli. Blomstene er rosa med flikete kronblader. Nypene er røde. Eplerose kjennes ved sterk eplelukt, derav navnet.

2.7 Økologi

Tørr, kalkholdig moldjord. Trives i lysåpent kulturlandskap; beitemark og kratt.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra juni til juli.

2.9 Historikk

Eplerose regnes som en gammel klosterplante. Arten er omtalt i Hamarkrøniken. Den har også blitt brukt i hager på 16- og 1700-tallet.

På Bygdøy er eplerose funnet flere ganger rundt 1900 derav 3 godte stadfestete funn fra Huk og videre østover. Arten er ikke gjenfunnet her i nyere tid tross gjentatt leting. Lokaliteten i Paradisbukta ligger et stykke nord for disse gamle lokalitetene. Forekomsten i Paradisbukta er trolig forvillet fra en av de gamle kongevillaene bygget på 1850-tallet.

På Vækerø virker arten spontan nær gamle hager og er trolig forvillet fra dyrking. Den mest interessante er funnet fra Maridalen. Denne kan mest sannsynlig stamme fra middelalderen. På Hovedøya finnes ett eldre ikke stadfestet belegg hvis forutsetning at dette belegget ikke stammer fra et dyrket eksemplar virker det logisk at denne forekomsten stammer fra klostertiden.

Tidligere er arten kjent fra Hovedøya, men den er ikke gjenfunnet.

3. Formål

Overvåke eplerosens tilstand og utvikling.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåkingsprogram av eplerose» begynte i 2006.

4.1 Kortidsprogram

Lete opp eldre lokaliteter.

Anslå bestanden i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Årlig overvåkning av arten.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

- snever utbredelse og med få lokaliteter

- kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Utbygginger.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20063000NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

10. Ansvarlig

Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og gjennomfører «Overvåking av eplerose».

Prosjektleder: Tore Berg.

På registrering: Tore Berg.

11. Referanser

Artsdatabanken: Norsk Rødliste 2006: 170.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv