Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Insekter > Overvåking av sangsikade

Overvåking av sangsikade

1. Innføring

Sangsikade (Cicadetta montana)

Foto: K. Sund

Sangsikade tilhører sikadefamilien. Arten er et av våre mest langlivete insekter med en levealder på 5-8 år. Sikaden er sjelden i hele Norden. I Norge er den kun funnet langs Oslofjorden.

Bestanden består av 28 lokaliteter i Norge hvorav 6 i Oslo.

2. Bakgrunn

2.1 Latinsk navn.

Cicadetta montana.

2.2 Rødlistestatus

Nær truet (NT).Status inntil 2010: Sårbar (VU).

2.3 Lokaliteter i Norge

Sangsikade er kjent fra tilsammen 28 lokaliteter. Flere av de eldste er utgått, slik at arten nå har 11 nåværende lokaliteter.

2006-2011: 28
2005: 27.
2003: 25.
1993: 23.
1992: 22.
1991: 15.
1989: 14.
1986: 12.
1983: 11.
1982: 10.
1979: 9.
1978: 8.
1954: 7.
1938: 5.
1875: 4.
1874: 3.
18??: 2.
1832: 1.

Kommentar: Økning i antall lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Etterstad.
Individer: 1(O)
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
Registrert: 1874.
Eier: Privat.

Lokalitet 2. Grefsenåsenbr /> Individer: 1(O)
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
Registrert: Ukjent.
Eier: Privat.

Lokalitet 3. Hovedøya.
Individer: -**
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
GPS-koordinater: -
Registrert: 26.08.2005.
Overvåkningsdato: 28.07.2006.
Eier: Kommunal.

Lokalitet 4. Malmøya.
Individer: -**
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
GPS-koordinater: -
Registrert: Juni 1992.
Overvåkningsdato: 28.07.2006.
Eier: Privat.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv