Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging > Overvåking av markmalurtøyelokkmøll

Overvåking av markmalurtøyelokkmøll

 • 3. Formål
 • 4. Overvåkingsprogram
 • 5. Beslektete tiltak
 • 6. Grunnlag for valg av art
 • 7. Tilbakegang og trusler
 • 8. Økonomi
 • 9. Lenker
 • 10. Ansvarlig
 • 11. Referanser
    

  1. Innføring

  2. Bakgrunn

  Alantfjærmøll tilhører ordnen fjærmøll. Arten er til dels vanlig på Kontinentet. Sommerfuglen har sin nordligste utbredelse i Norden. Arten opptrer kun i sydlige deler av Østlandet i Norge.

  2.1. Latinsk navn

  Bucculatrix ratisbonensis.

  2.2 Rødlistestatus

  Sårbar (VU).

  2. Bakgrunn

  2.3 Lokaliteter i Norge

  2005-2011: 15.
  2004: 13.
  2002: 12.
  1999: 8.
  1990: 7.
  1984: 6.
  1978: 5.
  1977: 3.
  1974: 2
  1845: 1

  Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

  2.3.1 Lokaliteter i Oslo

  Lokalitet 1. Ekebergskråningen.
  Individer: To.
  Miljø: Eng.
  Tilstand: Ukjent.
  Første gang sett: 1999.
  Overvåkningsdato: 22.06. og 13.07.2005.
  Eier: -.
  Lokalitet 2. Malmøya.
  Individer: En.
  Miljø: Eng.
  Tilstand: Ukjent.
  Første gang sett: 1990.
  Eier: -.
  Lokalitet 3. Frogner.
  Individer: En.
  Miljø: Eng.
  Tilstand: Ukjent.
  Første gang sett: 1845.
  Eier: -.

  2.4 Antall idivider

  Vanskelig å anslå.

  2.5 Beskrivelse

  Hvite vinger med brunlig, skrå skygger og en svart prikk langt ute på vingen. Skjelldusk vedantenneroten som danner et "øyelokk". Vingene er spaltet og likner fjær. Vingespenn 8 mm.

  2.6 Utbredelse

  Buskerud, Vestfold, Østfold, Hedmark, Akershus og Oslo.

  Øvrig utbredelse i Nord- og Mellom-Europa; sydlige Fennoskandia.

  2.7 Økologi

  Sommerfuglen knyttet til enger med planten markmalurt (Artemisis campestris). Larven lever i plantens blader.

  Tørre områder, helst på kalkgrunn ved kysten.

  2.8 Livssyklus

  Larvestadie fra mai til juni. Forpupper seg i hvite kokonger på vertsplanten.

  2.9 Historikk

  Første gang beskrevet av Stainton i 1861. Påvist i Norge i 1845. Funnet rundt Oslofjorden.

  I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere markmalurtøyelokkmøll.

  3. Formål

  Det overordnete formålet er å overvåke markmalurtøyelokkmøllens tilstand.

  4. Overvåkningsprogram

  Arbeidet begynte i 2005 med Naturhistorisk museums Overvåkning av markmallurtøyelokkmøll. Overvåkningen foregår ved å se etter larvens ganger i markmalurtens blader. Videre settes det opp feller for flyvende voksne individer.

  GPS-koordinater: 0547468 66400440. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).

  4.1 Kortidsprogram

  Kartlegge alle lokaliteter i Oslo kommune.
  Anslå bestanden i Oslo kommune

  4.2 Langtidsprogram

  Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
  Anslå bestanden i Norge.

  5. Beslektete tiltak

  Ingen kjente.

  6. Grunnlag for valg av art

  Kriterier:

  • rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • meget enkel å redde
  • kostnadseffektiv

  7. Tilbakegang og trusler

  Det vites lite om markmalurtøyelokkmøllens tidligere utbredelse. I den anledning er det vanskelig å gi en vurdering.

  8. Økonomi

  ÅrKrFinansiert av
  2005-201110 000NN

  Norsk Naturarv (NN).

  9. Lenker


  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune. 2005
  Markmalurtøyelokkmøll

  10. Ansvarlig


  Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåking av markmalurtøyelokkmøll.

  Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.
  Prosjektleder: Anders Endrestøl.
  Prosjektmedarbeidere: Leif Aarvik, Øivind Gammelmo, Ole Jørgen Lønnve og Stefan Olberg.

  11. Referanser

  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Endrestøl, E., Gammelmo, Ø,. Hansen, L. O, og Lønnve O., J., 2005: Overvåkning og registrering av insekter i Oslo kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 19.

  Til toppen av siden


 • dot


  blank

  Blank

  Årets
  Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
  Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
  Flytegro Breisjøen 2024
  Les mer...


  Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
  Blyttia forside flytegro
  Les mer...


  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

  Les mer...


  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Les mer...


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Les mer...


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Les mer...


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Les mer...


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Les mer...

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv