Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging > Overvåking av markmalurtøyelokkmøll

Overvåking av markmalurtøyelokkmøll

 • 3. Formål
 • 4. Overvåkingsprogram
 • 5. Beslektete tiltak
 • 6. Grunnlag for valg av art
 • 7. Tilbakegang og trusler
 • 8. Økonomi
 • 9. Lenker
 • 10. Ansvarlig
 • 11. Referanser
    

  1. Innføring

  2. Bakgrunn

  Alantfjærmøll tilhører ordnen fjærmøll. Arten er til dels vanlig på Kontinentet. Sommerfuglen har sin nordligste utbredelse i Norden. Arten opptrer kun i sydlige deler av Østlandet i Norge.

  2.1. Latinsk navn

  Bucculatrix ratisbonensis.

  2.2 Rødlistestatus

  Sårbar (VU).

  2. Bakgrunn

  2.3 Lokaliteter i Norge

  2005-2011: 15.
  2004: 13.
  2002: 12.
  1999: 8.
  1990: 7.
  1984: 6.
  1978: 5.
  1977: 3.
  1974: 2
  1845: 1

  Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

  2.3.1 Lokaliteter i Oslo

  Lokalitet 1. Ekebergskråningen.
  Individer: To.
  Miljø: Eng.
  Tilstand: Ukjent.
  Første gang sett: 1999.
  Overvåkningsdato: 22.06. og 13.07.2005.
  Eier: -.
  Lokalitet 2. Malmøya.
  Individer: En.
  Miljø: Eng.
  Tilstand: Ukjent.
  Første gang sett: 1990.
  Eier: -.
  Lokalitet 3. Frogner.
  Individer: En.
  Miljø: Eng.
  Tilstand: Ukjent.
  Første gang sett: 1845.
  Eier: -.

  2.4 Antall idivider

  Vanskelig å anslå.

  2.5 Beskrivelse

  Hvite vinger med brunlig, skrå skygger og en svart prikk langt ute på vingen. Skjelldusk vedantenneroten som danner et "øyelokk". Vingene er spaltet og likner fjær. Vingespenn 8 mm.

  2.6 Utbredelse

  Buskerud, Vestfold, Østfold, Hedmark, Akershus og Oslo.

  Øvrig utbredelse i Nord- og Mellom-Europa; sydlige Fennoskandia.

  2.7 Økologi

  Sommerfuglen knyttet til enger med planten markmalurt (Artemisis campestris). Larven lever i plantens blader.

  Tørre områder, helst på kalkgrunn ved kysten.

  2.8 Livssyklus

  Larvestadie fra mai til juni. Forpupper seg i hvite kokonger på vertsplanten.

  2.9 Historikk

  Første gang beskrevet av Stainton i 1861. Påvist i Norge i 1845. Funnet rundt Oslofjorden.

  I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere markmalurtøyelokkmøll.

  3. Formål

  Det overordnete formålet er å overvåke markmalurtøyelokkmøllens tilstand.

  4. Overvåkningsprogram

  Arbeidet begynte i 2005 med Naturhistorisk museums Overvåkning av markmallurtøyelokkmøll. Overvåkningen foregår ved å se etter larvens ganger i markmalurtens blader. Videre settes det opp feller for flyvende voksne individer.

  GPS-koordinater: 0547468 66400440. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).

  4.1 Kortidsprogram

  Kartlegge alle lokaliteter i Oslo kommune.
  Anslå bestanden i Oslo kommune

  4.2 Langtidsprogram

  Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
  Anslå bestanden i Norge.

  5. Beslektete tiltak

  Ingen kjente.

  6. Grunnlag for valg av art

  Kriterier:

  • rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • meget enkel å redde
  • kostnadseffektiv

  7. Tilbakegang og trusler

  Det vites lite om markmalurtøyelokkmøllens tidligere utbredelse. I den anledning er det vanskelig å gi en vurdering.

  8. Økonomi

  ÅrKrFinansiert av
  2005-201110 000NN

  Norsk Naturarv (NN).

  9. Lenker


  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune. 2005
  Markmalurtøyelokkmøll

  10. Ansvarlig


  Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåking av markmalurtøyelokkmøll.

  Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.
  Prosjektleder: Anders Endrestøl.
  Prosjektmedarbeidere: Leif Aarvik, Øivind Gammelmo, Ole Jørgen Lønnve og Stefan Olberg.

  11. Referanser

  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Endrestøl, E., Gammelmo, Ø,. Hansen, L. O, og Lønnve O., J., 2005: Overvåkning og registrering av insekter i Oslo kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 19.

  Til toppen av siden


 • dot


  blank

  Blank

  Årets

  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
  Forside rapport 2006
  Se rapport (PDF, 4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv