Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking
Drakehode: Lokalitet 3.8, Nakholmen, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 8, Killingen, Oslo

Drakehode: Lokalitet 9, Malmøya, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 7.3, Ekeberg, Oslo

Drakehode: Lokalitet 7.2, Ekeberg, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 7.1, Ekeberg, Oslo

Drakehode: Lokalitet 3.7, Nakholmen, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 3.6, Nakholmen, Oslo


 


Drakehode: Lokalitet 1.10. Bleikøya, Oslo

dot
Klokkevintergrønn: Lokalitet 2.2, Blankvann, Nordmarka, Oslo

Hvitmure (Drymocallis rupestris): Ekeberg, Oslo

dot
Flytegro, lokalitet 3. Breisjøen, Oslo

Flytegro
Flytegro, lokalitet 1, Dausjøen, Maridalen, Oslo

dot
Bulmeurt (Hyoscyamus niger): Lokalitet 4.1, Nakholmen

Bulmeurt: Lokalitet 3.2, Lindøya

dot
Hyoscyamus niger

Blue Dragon (Dracocephalum ruyschiana L.)

dot
Dellokalitet 21

Dellokalitet 20

dot
Dellokalitet 19

Lokalitet 3. Lindøya

dot
Bulmeurt

Bulmeurt: Lokalitet 2. Jakteskjær

dot
Bulmeurt: Lokalitet 1.2. Heggholmen

Bulmeurt: Lokalitet 1.1. Heggholmen

dot
Overvåking av bulmeurt

Dellokalitet 1

dot
Dellokalitet 2

Dellokalitet 3

dot
Dellokalitet 4

Dellokalitet 5

dot
Dellokalitet 6

Dellokalitet 7

dot
Dellokalitet 8

Dellokalitet 9

dot
Dellokalitet 10

Dellokalitet 11

dot
Dellokalitet 12

Dellokalitet 13

dot
Dellokalitet 14

Dellokalitet 15

dot
Dellokalitet 16

Dellokalitet 17

dot
Dellokalitet 18


Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv