Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  11 utgåtte lokaliteter

11 utgåtte lokaliteter

Tilsynelatende har 12 amfibielokaliteter forsvunnet. Kvaliteten på dammen de er borte fra er av ulik kvalitet. Enkelte er gode, andre er dårlige eller borte. Overvåkningen avdekket 2 utslettete dammer, 1 tørrlagt og 4 under gjengroing.

Stubberudmyra ved Furuset stadion var en god gytedam for vanlig frosk. Alnadammen er nærmeste dam og Oslo byggesones beste froskedam. Disse to dammen har fått utvikle seg helt ulikt. Førstnevnte uten skjøtsel og sistnevnte med. Dato: 19.04.07. Foto: Torbjørn Røberg.

Liten salamander

1. Lutvannsleiren. Utslettet. 2007.
2. Furuset stadion, Stubberudmyra. Under gjengroing. 2007.

Spissnutet frosk

3. Øvre Gjersrud. Under gjengroing. 2006.

Vanlig frosk

4. Furuset stadion, Stubberudmyra. Under gjengroing. 2007.
5. Ullveien 2. Under gjengroing. 2006.
6. Huldreveien 14. Utslettet. 2006.
7. Thorleif Haugsvei 6, dam. 2006. God tilstand. 2006.
8. Thorleif Haugsvei 6, bekk. Under gjengroing. 2006.
9. Øvre Gjersrud. Under gjengroing. 2006.

Padde

10.Voksenkollveien 19. Tørrlagt. 2006.
11.Dr. Holmsvei 15. God tilstand. 2006.

I tillegg var en tidligere dokumentert funntom dam Lysebudammen blitt fjernet og erstattet med en ny dam.

Fotografert 10.05.06.
Huldreveien 6 er utbygget. Foto: Torbjørn Røberg.

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv