Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lutvannsleieren HV

Lutvannsleieren HV

Lutvannsleieren HV

Bilder: Det foreligger ingen bilder fra stedet da det ligger i en militærleier med fotoforbud.

Areal: 0. Tideligere 800 m².
Største dybde: 0. Tideligere 5 m.
Gj.snitt dybde: 0. Tideligere 4 m.
Tilstand, dam: Utslettet.
Vegetasjon: Ingen.
Amfibier: Ingen. Tideligere liten salamander og vanlig frosk.
Tilstand, vanlig frosk: Utslettet.
Fisk: Ingen.
Historikk: I henhold til opplysninger fra HV-leieren ble dammen utslettet rundt 1998.
Omgivelser: Militærleier. Dammen lå ved skogkant, men det er nå oppført en eller flere bygninger på den.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 19.04.07.
Eier: Staten.
G.nr/b.nr.: Ikke oppgitt.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv