Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Alnadammen

Alnadammen

Alnadammen


Foto: Norsk Naturarv.

 

 

Areal: 200 m².
Største dybde: 2 m.
Gj.snitt dybde: 1,5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Vegetasjon dekker 8/10 av dammen.
Gjennomstrømning: Bekk renner inn i dammen.
Amfibier: Vanlig frosk.
Tilstand, vanlig frosk: God og stabil. Det ble iaktatt rundt 50 frosker fordelt på 2 eggleggingssteder. Stedet er angivelig gytedam til 200 frosker. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk:
Omgivelser: Lysåpen park.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 19.4.2007.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: Ikke oppgitt.

 


Oslos største froskedam i byggesonen ligner i Alnaparken og teller omkring 100 frosk. Dato: 19.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv