Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Huldreveien 14

Huldreveien 14

Dam, Huldreveien 14

Fotografert 10.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 0 m².
Største dybde: 0 m.
Gj.snitt dybde: 0 m.
Tilstand, dam: Utslettet.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Ingen/utgått.
Fisk: Ingen.
Historikk: I 1988/89 ble det registrert vanlig frosk i dammen. Dammens størrelse var på 150 m² med største dybde på 4 m og med et gjennomsnitt på 3 m. Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, innvilget sletting av dammen i anledning boligbygging.
Omgivelser: Boligstrøk.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 35/224.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv