Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Snarøytjernet

Snarøytjernet

Snarøytjernet


Dato: 18.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 6000 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: Vegetasjon dekker 1/20 av dammen.
Gjennomstrømning: Ingen vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og vanlig frosk.
Tilstand, liten salamander: Ukjent. Ingen dyr ble sett da det var for tidlig på våren.
Tilstand, vanlig frosk: God og stabil. Det ble iaktatt rundt 100 frosker fordelt på 3 eggleggingssteder. Stedet er angivelig gytedam til 300 frosker. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert: Første dokumentasjon av vanlig frosk i 2007. Liten salamander er dokumentert tidligere (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Tjern i villastrøk.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato: 18.4.2007.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 43/272.


Under Norsk Naturarvs årlige overvåking av amfibier oppdaget stiftelsen en ny og stor forekomst på Snarøya, Bærum, Akershus. Dato: 18.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv