Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Hovindammen

Hovindammen

Hovindammen

Fotografert 11.05.06. Kl. 13:40.
Foto: Norsk Naturarv.

 

 

Areal: 5500 m².
Største dybde: 4 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite, dekker 3 % av dammen.
Gjennomstrømning: Vanntilførsel fra bekk.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, få dyr iaktatt.
Tilstand, liten salamander: Svak og stabil. En salamandere sett. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 50 m². Salamander kun sett i sivet NØ i dammen. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ja. Stim med gullfisk iakttatt i 2016. Muligens "gullfarget" sølvkaruss (Carassius auratus).
Historikk: Stor salamander første gang registrert i 2007 av skoleelev. Liten salamander registrert i 1988-89.
I 2013 ble Norsk Naturarv meddelt av en privatperson at både stor og liten salamander ble sett i Hovindammen 1967-71. Den gangen ble det også observert små fisk.
Omgivelser: Parkanlegg i by.
Geologi: Granitt/leire.
Overvåkingsdato: 11.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 122/1.

 

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv