Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Hvitmure (Drymocallis rupestris): Ekeberg, Oslo

Hvitmure (Drymocallis rupestris): Ekeberg, Oslo

Hvitmure-Ekeberg.-2014-I.jpg

Individer (hver rosett ble vurdert som ett individ):
2015: Ca. 2700 individer. Omkring 70 % i blomst.
2013-2014: Ca. 2000 individer. Omkring 50 % i blomst.
Areal: 20 × 50 m.
Miljø: Skrent vendt mot SV og V. Deler av Ekebergskråningen naturreservat. Mesteparten av området er svaberg. 20 % av området er dekket av trær og busker.
Hvitmure står sammen med: Berberis vulgaris, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Pinus silvatica, Populus tremula, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa sp. Sorbus sp. Div.,. Other plants: Achillea millefolium, Artemisia campestris, Asplenium trichomanes, Asplenium septentrionale +hybrid, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Galium verum, Geranium sanguineum, Geum urbanum, Hylotelephium telephium, Hypericum perforatum, Inula salicyna, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Polypodium vulgare, Sedum album, Trifolium alpestre, Polygonatum odoratum, Woodsia ilvensis, Viscaria vulgaris.
Tilstand: Stabil. Plantene var vanligvis 20–40 cm høye, men enkelte 60 cm. Bestanden må betegnes som meget god.
GPS-koordinater: 59°53`25.8"N–10°45`48.6"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 5. og 9.7.2013, 5. og 9.7.2014.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Grunneier: Privat.

Hvitmure.-Ekeberg.-2014..jpg


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv