Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Flytegro, lokalitet 3. Breisjøen, Oslo

Flytegro, lokalitet 3. Breisjøen, Oslo

Individer: Hvis det settes et svært forsiktig anslag på 10 individer per m² og et gjennomsnittlig høyt et på 200 individer per m² tilsvarer dette en bestand i Breisjøen mellom 36 000 og 720 000 individer.
Areal: Flytegro vokser i et til sammen 1200 langt og 3 m bredt belte lang stranden. (Det er det stor variasjon i bredde på store grunner). Dette tilsvarer 50 % av strandlinjen. Planten forekommer på 20 til 200 cm dyp.
Miljø: Næringsfattig klart vann med stabil vannstand. Flytegro står fortrinnsvis på sandbunn som er dekket av et tynt lag med mudder på soleksponerte steder.
Breisjøen har ustabil vannstand. I den anledning ble det funnet en forekomst som vokser en m over vanlig vannspeil i vannfylt forsenkning langs bredden.
Står gjerne sammen med artene Lobelia dortmanna, Juncus bulbosus, Equisetum limosum, Carex vesicaria, Lysimachia thyrsiflora, Ranunculus reptans og Isoëtes echinospora?
Tilstand: Stabil og tallrik. Blomstrer ikke når den står dypere enn 50 cm. Flytegro foretrekker vannstand mellom 10 og 100 cm. Flytegro ble imidlertid observert til dyp på 2 m eller tilsynelatende dypere, vanskelig å vurdere (overflateobservasjon).
Flytegro forekommer i to tilstander: 1. Med rosetter på bunn og med flyteblader, og av og til i blomst. Forekommer på 10 til 50 cm dyp. 2. Kun rosetter på bunn. Forekommer fra 50 til 200 cm dyp.
Blomstring: Første blomstring i begynnelsen av juli. Siste avblomstring i midten av august. Her er det variasjon fra år til annet på opptil to uker. Flere so i blomst i år.
GPS-koordinater: 59°58'47.17"N10°51'38.11" Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84). Delbestander: GPS 1: 0603737/6650352, GPS 2: 0603700/6650374, GPS 3: 0603661/6650387, GPS 4: 0603616/6650450, GPS 5: 0603672/6650527 og GPS 6: 0603661/6650635.
Overvåkningsdato: 5.7.-8.7.2008, 19.8.2007 og 1.7.-3.7.2008, 2.8.2009, 9.7.2010, 30.7.2011, 22.7.2012, 18.7.2013, 15.7.2014 og 18.7.2015.
Eier: Staten.

 

Flytegro


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv