Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking av flytegro

Overvåking av flytegro

1. Innføring


Flytegro i Dausjøen. Fotografert 6.7.2006. Foto: Norsk Naturarv.

Flytegro tilhører vassgrofamilien. Planten er flerårig. Arten vokser i humus eller sand i grunt, nokså næringsfattig klart vann.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Luronium natans.

2.2 Rødlistestatus

Sterkt truet (EN).

Artsdatabankens begrunnelse.

2.3 Lokaliteter i Norge

5. (Planten er i tillegg plantet ut i Roppestaddammen, Fredrikstad, Østfold.)

2.3.1. Lokaliteter i Oslo

Flytegro har fem kjente lokaliteter i Oslo.

Lokalitet 1, Dausjøen, Maridalen, Oslo.
Lokalitet 2, Maridalsvannet, Oslo.
Lokalitet 3, Breisjøen, Oslo.
Lokalitet 4, Alnsjøen, Oslo.
Lokalitet 5, Svartkulp, Oslo.

Flytegro ble lett etter i følgende vann i 2008, men uten resultat: Småvannene, Kringla, Puttene Søndre og Midtre, Svartputten, Svartkulp, Steinbuvannet og Skarselva (mellom Dausjøen og Maridalsvannet).

2.4 Antall individer


Flytegro opptrer i tette matter i Dausjøen. Fotografert 06.07.06. Foto: Norsk Naturarv.

Bestanden anslås å telle et sted mellom 124 000 og 1 900 000 individer.

2.5 Beskrivelse

Flytegro blir 10100 cm. Undervannsbladene er linjeformete, 56 cm lange og 23 med mer brede. Flytebladene er derimot ovale, 13 cm lange. Blomstene flyter, er hvite med gul flekk ved arret. Blomstrer omtrent hvert år.

2.6 Utbredelse

Nord-Europa. I Norge står flytegro kun naturlig i  Oslo.
Det antas at Norge har 1–5 % av den europeiske og globale bestanden.

2.7 Økologi


Dausjøen ser likt ut som andre vann i Nordmarka, men det er omtrent bare her det står i Norge og da i titusener av eksemplarer. Fotografert 6.7.2006. Foto: Norsk Naturarv.

Næringsfattig klart vann med liten eller ingen strøm. Vannhull, sjøer, elver og grøfter. Står i humus eller sand på grunner, men aldri dypere enn 2 m. Lyskrevende.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Spres angivelig av fugler. Første blomstring i begynnelsen av juli. Siste avblomstring i midten av august. Her er det variasjon fra år til annet på opptil to uker.

2.9 Historikk

Flytegro har angivelig vært lenge i Norge.


Flytegro i Dausjøen. Fotografert 6.7.2006. Foto: Norsk Naturarv.

Flytegro har få lokakiteter i verden. Planten har meget begrenset utbredelse i Norge som har verdens nordligste forekomst. Nærmeste bestand ligger i Hallands län i Sverige. . .

Tidligere lokaliteter:

Oslo: Alnasjøen. Siste registreringsår 1978. Planten var i sin tid store forekomster her. Status: Utgått.

I 2005 inngikk flytegro i Norsk Naturarvs overvåkningsprogram.

3. Formål

Overvåke flytegroens tilstand.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåking av flytegro» begynte i 2003.

4.1 Kortidsprogram

Kartlegge og overvåke alle lokaliteter i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Overvåke bestanden i Brunlanes.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier: Direkte truet art. Snever utbredelse og med få lokaliteter. Kostnadseffektiv.

7. Tilbakegang og trusler

Det kan ikke utelukkes at arten fra naturens side er sjelden i Norge.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2013-2016 10 000 NN
2009-2012 8 000 NN
2008 6 000 NN
2005-2007 3 000 NN
2000-2004 2 000 P
1999 1 000 P

Privat (P). Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv