Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Flytegro, lokalitet 1, Dausjøen, Maridalen, Oslo
Flytegro

Flytegro, lokalitet 1, Dausjøen, Maridalen, Oslo

Individer: Hvis det settes et svært forsiktig anslag på 10 individer per m² og et gjennomsnittlig høyt et på 200 individer per m² × 2000 m² tilsvarer dette en bestand i Dausjøen på henholdsvis 60 000 og 1 200 000 individer.
Areal: Flytegro vokser i et til sammen 2000 langt og tre m bredt belte lang stranden. Dette tilsvarer 60–70 % av strandlinjen. Planten forekommer på 10 til 100 cm dyp. Den er vanlig på østsiden av Dausjøen, med unntak av klippeveggen mot syd.
Miljø: Næringsfattig klart vann med stabil vannstand. Flytegro står fortrinnsvis på soleksponerte steder på bunn dekket av tykt lag med mudder.
Arten står gjerne sammen med artene Lobelia dortmanna, Juncus bulbosus, Equisetum limosum, Carex vesicaria, Lysimachia thyrsiflora, Alisma plantago (sjeldent) og Nuphar luteum.
Tilstand: Stabil og tallrik. Blomstrer ikke når den står dypere enn 50 cm. Flytegro foretrekker vannstand mellom 10 og 100 cm, men ble imidlertid observert til dyp på inntil 2 m. Under denne dybden er planten vanskelig å observere (overflateobservasjon).
Flytegro forekommer i to tilstander: 1. Med rosetter på bunn og med flyteblader, og av og til i blomst. Forekommer på 10 til 50 cm dyp. 2. Kun rosetter på bunn. Forekommer fra 50 til 200 cm dyp.
GPS-koordinater: 60° 0'31.70" N 10°47'23.08" Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkningsdato: 09.7.2005, 6.7.2006, 19.8.2007 og 1.7.3.7.2008, 2.8.2009, 9.7.2010, 30.7.2011, 22.7.2012, 20.7.2013, 11.7.2014 samt 12. og 23.7.2015.
Eier: Staten.

Flytegro


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv