Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken

Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken

Det opprinnelige Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken. Dammen er tørrlagt hele året. Opplysningene under gjelder før den opphørte. Erstatningsdam er grav 200 m nord for unnarennet.

Fotografert 10.05.06. Kl. 11:10.
Foto: Norsk Naturarv. Bildet er fra 2005.

 

Areal: 2500 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 6 m.
Tilstand, dam: God. Tappes for vann hver vinter.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Liten vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. En salamandere ble sett. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 1 m² langs oversvømte tribuner. Tidligere år har avdekket at dette er en av Oslos beste slamanderdammer. Bestanden får 8 av 10 poeng.
Tilstand, padde: Svak og stabil. Paddetettheten vurderes å være 1 per 1000 m². Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Liten salamander registrert i 1988/89 og padde i 1991. Kjentfolk forteller at padde og salamander alltid har vært i Besserudtjernet. Paddebestanden har angivelig gått tilbake ved siste utvidelse av Besserudtjernet.
Omgivelser: Idrettsanlegg omgitt av sletter og skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 6. og 10.5.2006 og 29.5.2013.
 

Fotografert 10.05.06. Kl. 11:15.
Salamander, hann, til venstre og padde til høyre. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv