Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bergdammen, Møllesvingen 20

Bergdammen, Møllesvingen 20

Bergdammen, Møllesvingen 20

Fotografert 10.05.06. Kl. 14:20.

Bergdammen. Dato: 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 

Areal: 320 m².
Største dybde: 3 m (oppgitt i tidligere kilder).
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: Middels.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, ingen dyr iaktatt (2000-2008. Arten døde ut antagelig rundt 2002 og nye dyr ble satt ut i 2009)
Tilstand, liten salamander: God og i vekst. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 3 m². Bestanden får 7 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Eiendommen dammen ligger på ble regulert til boligformål i 1981. Første dokumentasjon av stor salamander og liten salamander i dammen ble gjort i 1988/89. Tomten ble innvilget utbygget av Plan- og bygningsetaten, saksbehandler Erland P. Volden, i 2000 med påfølgende utsletting av dam. Denne utbyggingen ble stanset av elever ved Fagerborg videregående skole, Berg, Norberg og Sogn Vel, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Ola Elvestuen (Oslo Venstre) arbeidet for saken i Rådhuset og Odd Einar Dørum (Venstre) brakte salamandernes skjebne opp i Stortingets spørretime. Dammen ble kjøpt opp av Oslo kommune av utbygger i 2003.
Dammen var imidlertid 90 % gjengrodd slik at bestanden av stor salamander var sterkt redusert. I 2004 ble det utført restaureringstiltak i deler av dammen. Tilsynelatende har liten salamander blitt vanligere etter tiltaket. 70 % av dammen er forsatt gjengrodd og bunndybden er fylt opp av løv, kvister og vannplanter. Største dybde er 1 m.
Omgivelser: Villahage.
Geologi: Kambrosilur/leire.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 16.4.2007.
 

Fotografert 10.05.06. Kl. 14:30.
Liten salamander, tre hanner. Dato: 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv