Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvre Prinsdal

Øvre Prinsdal

Dam, Øvre Prinsdal

Fotografert 10.05.06. Kl. 17:40.
Foto: Norsk Naturarv.

 

Areal: 170 m².
Største dybde: 3 m.
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Liten, bekk.
Amfibier: Stor salamander, liten salamander, vanlig frosk og spissnutet frosk.
Tilstand, stor salamander: God og stabil. To dyr ble sett. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. To dyr ble sett. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Tilstand, vanlig frosk: Ukjent. Hverken dyr eller egg ble sett.
Tilstand, spissnutet frosk: Ukjent. Hverken dyr eller egg ble sett.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon på amfibier i dammen ble foretatt i 1988/89.
Omgivelser: Parkanlegg mellom ridesenter og skytebane.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 188/1.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv