Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Postdammen

Postdammen

Postdammen


Foto: Norsk Naturarv.

 

Areal: 900 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Liten.
Amfibier: Liten salamander, spissnutet frosk og padde.
Tilstand, liten salamander: Ukjent. Ingen dyr ble sett.
Tilstand, spissnutet frosk: Middels og stabil. 25 eggklaser ble sett. Bestanden får 3 av 10 poeng.
Tilstand, padde: Ukjent. Ingen dyr ble sett.
Fisk: Karuss. Dammen har mye og stor fisk, stor karussaktivitet. Angivelig Oslos beste karussdam.
Historikk: Første dokumentasjon av amfibier i 1988/89.
Omgivelser: Hage i boligstrøk.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 181/402.

 

 


Dato: 10.05.06. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv