Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bygdøy kongsgård

Bygdøy kongsgård

Dam, Bygdøy kongsgård

Fotografert 22.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 1800 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Trær ved randen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander (nydokumentert) og liten salamander.
Tilstand, stor salamander:: Sterk og stabil. 6 voksne individer funnet på veg, 150 m unna dam, i løpet av 15 min. Disse dyrene vurderes å utgjøre minst 5 % av bestanden i gytedammen. Oslos beste gytedam. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Tilstand, liten salamander: Sterk og stabil. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon av liten salamander i dammen ble foretatt i 1988/89. Stor salamander ble for første gang dokumentert av av stiftelsen Norsk Naturarv 27.4.2006.
Omgivelser: Dam i lysåpent parklandskap.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkningsdato: 27-28.4.2006.
Eier: Staten.
Gnr./b.nr.: 1/1.
Kommentar: Dyrene trekker fra Reinsdyrslia. Denne skogkledde åsen er angivelig et av dyrenes leve- og overvintringssted.

Stor salamander (Triturus cristatus). Fotografert 28.04.06.
Stor salamander, hann. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv