Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bleikøydammen

Bleikøydammen

Dam, Bleikøya

Fotografert 03.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 24 m².
Største dybde: 2 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: Dårlig, fylles opp med hvis og løv, men er under restaurering.
Vegetasjon: Ingen i dammen. Flere store trær rundt vannkanten.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Tilstand, liten salamander: God og tilsynelatende i vekst. Rundt 10 salamandrer ble sett. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon på amfibier i dammen ble foretatt i 2002.
Omgivelser: Tun omgitt av slåttenger og skog.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato: 3-5, 8-10, 16.05.2006. 23.5.2007, 22.5.2008 og 11.5.2009.
Eier: Staten.
G.nr/b.nr.: -/-
Kommentar: Stiftelsen Norsk Naturarv begynte å restaurere dammen høsten 2005. Dammen ble ferdigrestaurert i 2006.

Fotografert 04.05.06.
Liten salamander, hunn, fra dammen.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv