Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lindbäckdammen

Lindbäckdammen

Lindbäckdammen

Fotografert 10.5.2006.
Foto: Norsk Naturarv.

 

Areal: 600 m².
Største dybde: 5 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: Langs randen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Stor salamander, liten salamander og spissnutet frosk.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, ingen dyr iaktatt.
Tilstand, liten salamander: Sterk og stabil. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 2 m². Bestanden får 9 av 10 poeng.
Tilstand, spissnutet frosk: Ukjent. Ingen dyr sett.
Fisk: Karuss. Dammen har lite og små fisk, liten karussaktivitet.
Historikk: Første dokumentasjon av stor og liten salamander i dammen ble foretatt i 1988/89.
Omgivelser: Skog i boligstrøk.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 183/381.

Fotografert 10.05.06. Kl. 16:00.
Liten salamander, en hunn og fire hanner, i dammen. Dato: 19.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv