Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken

Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken

Det opprinnelige Besserudtjernet, unnarennet til Holmenkollbakken. Dammen er tørrlagt hele året. Opplysningene under gjelder før den opphørte. Erstatningsdam er grav 200 m nord for unnarennet.

Fotografert 10.05.06. Kl. 11:10.
Foto: Norsk Naturarv. Bildet er fra 2005.

 

Areal: 2500 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 6 m.
Tilstand, dam: God. Tappes for vann hver vinter.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Liten vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. En salamandere ble sett. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 1 m² langs oversvømte tribuner. Tidligere år har avdekket at dette er en av Oslos beste slamanderdammer. Bestanden får 8 av 10 poeng.
Tilstand, padde: Svak og stabil. Paddetettheten vurderes å være 1 per 1000 m². Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Liten salamander registrert i 1988/89 og padde i 1991. Kjentfolk forteller at padde og salamander alltid har vært i Besserudtjernet. Paddebestanden har angivelig gått tilbake ved siste utvidelse av Besserudtjernet.
Omgivelser: Idrettsanlegg omgitt av sletter og skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 6. og 10.5.2006 og 29.5.2013.
 

Fotografert 10.05.06. Kl. 11:15.
Salamander, hann, til venstre og padde til høyre. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv